Skip to main content

Inuttut innarligaannginnissamut politikki

15. april 2019 atuutilersoq

Hotel Arcticip paasissutissanut akisussaanera

Hotel Arcticip inunnut ineqartunut paasissutissat Hotel Arcticimut atorneqartussaappata  nalunaarsortarpai. Allaffissorneq isumannaatsuunissarlu eqqarsaatigalugit pingaartuuvoq paasissutissat qaqugukkulluunniit eqqortuullutillu naleqqussagaanissaat.

Paasissutissanik atuineq paasissutissat siunertamut aalajangersimasumut atugassat aammalu atornissaannut soqutigisat naapertorlugit pisarpoq. Inunnut paasissutissanik atuineq taamaallaat attumassuteqarfiini pisariaqarfiinilu pisarpoq, atorfissaarukkaangatalu peerneqartarput.

Paasissutissanut akisussaasumut paasissutissat

Hotel Arcticip pisortaa paasissutissanut akisussaasuuvoq, taassumalu inunnut paasissutissat qanoq ilisukkulluunniit inatsisit malillugit atorneqarnissaat qulakkiissavaa.

Attaveqarfissamut paasissutissat:

Attavissaq: Morten Nielsen
Najugaq: Lufthavnsvejen B-1128, 3952 Ilulissat

CVR: 1023201433
Oqar.: +299 944153
Mail: reception@hotel-arctic.gl
Website: www.hotelarctic.com

Inunnut paasissutissanik atuineq

Ineqartunut/sullitanut paasissutissat uku atortarpavut:

 • Inummut paasissutissat
 • Inummut paasissutissat nalinginnaasut
  • Nalunaarsuinermi aammalu attaveqarfissamut paasissutissat ateq, najugaq, oqar. normua, e-maili imaluunniit paasissutissat assingusut, inummik toqqaannaq toqqaannanngitsumilluunniit kinaassusersinissami atorneqartartut
 • Inummut passissutissat immikkut illersorneqarnissamik pisariaqartitsisut
  • Inummut paasissutissat immikkut illersorneqarnissamik pisariaqartitsitut atorneqarneq ajorput

Paasissutissat ima pissarsiarineqartarput

Naalinginnaasumik paasisutissat ilinnit toqqaannartumik pisarpavut. Hotel Arcticip ilaatigut paasissutissat allamiit pisarlugillu atortarpai, assersuutigalugu Angalatitsivimmiit. Taamma pisoqartillugu atuisup allap unnuisut/atuisut Hotel Arcticip inunnut paasissutissanik atuinermut maleruaqqusaanik ilisimatissallugit pisussaavoq. Atuisup allap akisussaaffigaa paasissutissanik pineqartunuk pissarsinerup atuinerullu inatsisitigut tunngavissaqarnera qulakkiissallugu, aamma paasissutissanik mianerisassanik atuinermut akuersinissaq pisariaqarpat.

Hotel Arcticp ilinnut paasissutissanik atuinermut siunertaa

Inatsisitigut tunngavissaqartillugu ilinnut paasissutissat aalajangersimasunut atortarpavut.

Inatsisitigut tunngavissalimmik atuinissat pingaartumik ukuupput:

 • Hotel Arcticip pissusissamisoortumik ilinnut paasissutissanik atuinissamut soqutiginninnera (soqutiginninnermut isummersuutitut maleruagassaq)
 • Ilinnut isumaqatigiissusiornissamut pisariaqarmata
 • Inatsisit malillugit atuinissaq
 • Akuersinikkut atuineq

Siunertat

 • Atuinermut siunertaq:
 • Nioqqutissanik sullissinermillu inniminniikkannik apuussineq
 • Uagutsinnut attuumassutippit allaffisornikkut nalunaarsornera
 • Uagutsinnit akiligassatut pissarsiappit akiligassaliorneri

Inunnut paasissutissat taamaallaat soqutigasat akuerisat tunngavigalugit atortarpavut

Ilinnut paasissutissat soqutiginninnermut isummersuutitut maleruagassat tunngavigalugit atorutsigit, taamatut iliorneq pissusissamisoortumik soqutiginninnermik aallaveqassaaq, soorlu:

 • Inniminniininnik naammassinninneq allanilluunniit pisiassanik uatsinniit inniminniikkannik apuussineq, tassa ilinnut isumaqatigiissutitsinnik isumaginninneq

Akuersineq

Paasissutissanik ilinnut tunngasunik atuineq amerlanerpaatigut inatsisitigut tunngaveqartarpoq, tassa akuersineq ilinnit pinani. Taamaammat paasissutissat ilinnut tunngasut qulaani eqqaaneqartunut atornerini qaqutiguinnaq akuersissummik ilinnit piniartarpugut.

Ilinnit akuersissummik piniarutta akuersiumanerlutit nammineq aalajangissavat, akuersinerillu qaqugukkulluunniit saaffigaluguta atorunnaarsissinnaavat.

Paasissutissanik ilinnu tunngasunik ingerlatitseqqinneq

Hotel Arcticip inniminniinernut allanullu akunnittarfimmik atuisunik sullissinermi atorneqartartoq Picasso atugaraa. AK Techhotel A/S-mik paasissutissanik pisariaqartitanik atuinissamut pissusissamisoortumik isumaqatigiissusiortoqarpoq. Paasissutissanik isumaqatigiissuteqarfik taamaallaat Hotel Arcticip siunertaanut, tassanngalu aalajangersakkanut, inatsisit tunngavigalugit paasissutissanik atuisinnaavoq, taamaattumillu nammineq siunertaminut inunnut paasissutissat atorsinnaanngilai.

Oqartussanik sullissisoqartillu paasissutissat oqartussanut pineqartunut ingerlateqqiisoqarsinnaavoq.

Illit akuersinngikkuit paasissutissat tuniniaanermik siunertalimmik atugassatut allanut/suliffeqarfinnut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat.

Paasissutissat ilinnut tunngasut nunanut allanut ingerlateqqinneqarpata, qaffasinnerpaamik illersorneqarnissaat Hotel Arcticimiit qulakkeerneqassaaq, paasissutissanik pissarsisoqartillugu, imaluunniit pissarsisut immikkut allagartaqarnissamut pisussaaffeqarpata, soorlu EU-U.S Privacy Shield -mik, EU kommissionip nalinginnaasumik isumaqatigiissutaanik atsioqateqarnermigut.

Nunanut allanut ingerlatitseqqiisoqassappat inatsisitigut tunngaviusunut apeqqutissaqassaguit qulaani taaneqareersut najoqqutaralugit attavigisinnaavatsigut.

Ilinnut paasissutissat pigineqarneri peerneqarnerilu

Atuinissamut siunertanut qulaani taaneqareersunut atuinissaq pisariaqartillugu ilinnut paasissutissat toqqortarissavavut. Inunnut paasissutissat naatsorsuusiornerni atorneqartartut ukiup naatsorsuiffiup qaangiunneranit ukiuni tallimani toqqortaatigineqartarput.

Pisinnaatitaaffitit

Ilinnut paasissutissanik atuinitsinni inunnut paasissutissanut tunngasunut peqqussut malillugu immikkut pisinnaatitqqaafeqarputit:

 • Ilinnut paasissutissanik atuinermut paasissutissinneqarnissamut pisinnaatitaaffik
 • Paasissutissanut ilinnut tunngasunut takunninnissamut pisinnaatitaaffik
 • Paasissutissanik naqqiinissamut pisinnaatitaaffik
 • Paasissutissat peerneqarnissaannut pisinnaatitaaffik
 • Paasissutissanik ingerlatitseqqiinissamut (paasissutissanik tunniussinissamut) pisinnaatitaaffik
 • Maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaaffik

Pisinnaatitaaffitit atorlugit, aamma atuinitsinnut maalaarutissaqaruit, saaffigaluta iliuuseqarsinnaavutit. Attaveqarnissamut atugassat qulaatungaaniittut atukkit.

Assesuutigalugu paasissutissat ilinnut tunngasut aaqqinissaannik peerneqarnissaannilluunniit saaffiginnikkuit, maleruagassanik eqqortitsineq misissussavarput, taamaappallu allannguutit peersinerluunniit piaarnerpaamik isumagissavavut.

Qaqugukkulluunniit oqartussani paasissutissat illersornissaannut nakkutilliisunut, soorlu Datatilsynimut, maalaaruteqarsinnaavutit.

Inuttut innarligaannginnissamut politikkip aaqqiiviginera

Inuttut innarligaanngissiaamut politikkip uuma pisariaqartillugu iluarsinissaanut pisinnaatippugut. Iluarsiissuteqarpat taassuma qulequtaata ataani ulluliussaq aaqqinneqassaaq. Inuttut innarlerneqannginnissamut politiki nittartakkatsinni takuneqarsinnaajuassaaq.