Skip to main content

Hotel Arctic-imi ineqarneq

Hotel Arctic ininik 90-nik assigiinngitsunik peqarpoq, tassa suitet (init angisuut kusanartut), ilaqutariinnut init, init ataasiuttarissat aamma marluuttarissat. Inaatigullu Ilulissat Kangiat iluliarsuillu isumassarsiorfigalugit pisatsersugaapput.

Ininut tamanut makku atuupput:

 • Inip isumaginera
 • Errorsisitsineq
 • Internetti akeqanngitsoq
 • TV nunanit tamalaanit isiginnaagassiartalik
 • Oqarasuaat
 • Radio itersaatilik
 • Akisissamaat
 • Nutsanut panersiut
 • Uffarfiup naqqa kiassagaq
 • Uffarfimmi atortut qaqorsaatit assigisaallu
 • Allaffik
 • Manissaat aamma manissaavik

Init immikkoortuni Puisimik, Qajamik Umiamillu ilisarnaasikkaniipput.

Puisi

Immikkoortoq Puisi ukioq 2020-mi nutarsagaavoq. Inillu nunat avannarliit qalipaataannut tulluarsakkanik pisatsersukkat uffarfiinut kusanartunut tulluupput.

Puisimi ininiinneq eqqissisimaarusuttumut, Ilulissat illoqarfiannut umiarsualivianullu ulapaarfimmut, tamakiisuunngitsumillu kangerlummut isikivilimmiikkusuttumut tulluartuuvoq.

Init Puisimiittut ataasiuttariaallutillu marluuttariaapput. Siniffik marluuttariaasinnaavoq, aamma siniffiit immikkoortut marluusinnaapput. Puisimi inini inersimasunut pingasunut siniffiliisoqarsinnaanngilaq.

Puisimi ini pitsaaneq Junior-suite

Hotel Arctic-ip Puisi junior-suiteaniinneq misigisassaavoq immikkut ittoq. Junior-suite angillunilu atortorissaarpoq Ilulissat Kangerluannut isikkivia assiliarsuartullusooq ippoq. Iluliarsuit kangerlummut anillaallutik tissukarujoorneri, ikkannersuarmilu nikinnaveerlutik aakkiartortut imminnullu kiggisittarlutik nipiliortuarneri, pinngortitarsuarmik kusanassutsimigut naleqanngitsumik misigititsivoq.

Avatangiisit kusanangaartut suitep tulluartunik pisatsersukkap inissaqarluartullu nuannersumik ilorrisimaarneq pilersippaa.

Suite nalaarsaarfeqarpoq aammalu ilorrisimaarutissanik soorlu kissartuliuut kaffit tiillu kiisalu makittaammik peqarluni. Uffarfik kuutsiffigitittarfik ilaatigut aamma oqimaalutarnissamut periarfissaqarpoq.

Qajaq

Hotel Arcticip immikkoortuani Qajamik taasami init 20-upput taakkulu Ilulissat Kangerluanut Ilulissallu illoqarfianut isikkiveqarput. Init Qajamiittut ilorrisimaarujoornissamut periarfissiipput ilaatigut makkunannga pisataqaramik: TV, manissaat qarlinnut naqitsivik, kissartuliuut, kaffit tiillu.

Init ataasiutarissatut marluuttarissatulluunniit iniminneerneqarsinnaapput, marluuttarissallu angisuumik siniffimmik imaluunniit  siniffinnik immikkoortunik marlunnik pilerneqarsinnaapput. Qajaq ilaqutariinnut ininik marlunnik peqarpoq, taakkunanilu amerlanerpaamik inunnut sisamanut (inersimasut marluk meeqqallu marluk) siniffissaqarpoq.

Inniminniigit

Qajaq Junior-suite

Hotel Arcticip immikkoortuani Qajami Junior suitet marluk immikkut misigisassaqartitsipput. Init Junior suitet angisuut Kangerlummut iluliarsuarnullu tupinnaannartunut isikkiveqarput. Isikkivigisamilu pinngortitarsuarmik kusanangaartumik takutitsisumi iluliarsuit, isikkumikkut qalipaatimikkullu allanngorartuartut, kangerluup paavata tungaanut, ilaatigullu ikkarlittarlutik anillaakkiartornerminni, nipiliornernik assigiinngitsorpassuarnik pilersitsisarput.

Junior-suite marluuttarissamik angisuumik siniffeqarpoq, marluuttarissamik nalaasaarfeqarluni issiavissuaqarlunilu, ilorrisimaarnissamullu periarfissiisunik ilaatigut makkunannga pisataqarpoq: TV, kissartuliuut, kaffit tiillu, aammalu makittaat.

Inniminniigit

Umiaq

Immikkoortoq Umiaq Hotel Arcticip nutaanersaraa, tassungalu atsiussaavoq kalaallit umiaat.

Umiami ini ineqartumut nunani tamalaani pissutsinut naleqquttumik misigisaqarusuttumut tulluuppoq. Assiliarsuartullu kusanartigisumik Kangerlummut iluliarsuarnullu isikkiveqarluni.

Init umiamiittut uffarfii kusanartut kuutsitsiffigitittarfiit igalaaminernik iigaqarput, immikkullu uppatinut asaffeqarlutik. Init ilorrisimmaarnartut ilaatigut makkunannga pisataqarput TV, kissartuliuut, kaffit tiillu, aammalu makittaat.

Init ataasiuttarissatut marluutarissatulluunniit iniminneerneqarsinnaapput. Marluuttarissallu angisuumik siniffimmik imaluunniit  siniffinnik immikkoortunik marlunnik pilerneqarsinnaapput.

Umiaq Junior-suite

Hotel Arcticip immikkoortuani Umiami Junior-suitet arfinillit immikkut misigisassaqartitsisut tunniussinnaasatsinni pitsaanerpaapput. Umiami Junior-suitet angisuujupput, pingasullu aneerasaartarfeqarlutik – tamarmik Kangerlummut iluliarsuarnullu isikkivigeqalutik. Isikkivissuaq inillu immikkut kusanartumik pisatsersukkat eqqissisimaarluarnissamut periarfissiipput.

Suitet marluuttarissanik amernik nalaasaarfeqarput issiavissuaqarlutillu. Uffarfii kusanartut ikiffissamik uffarfeqarput, kuutsitsivigitittarfeqarlutik uppatinullu asaffeqarlutik.

Umiaq-suite atortorissaaruteqarlaruarpoq soorlu TV, radio iPhonemut/MP3-mullu ikkuffilik, kissartuliuut, kaffit tiillu, aammalu makittaat.

Umiaq-suitet siniffimmik angisuumik marluuttarissamik imaluunniit immikkoortunik marlunnik siniffilerneqarsinnaapput.

Umiaq DeLuxe

Hotel Arcticip immikkoortuani Umiami init Umiaq DeLuxeqarpoq, taannalu nunani tamalaani pissutsinut nallersuuttumik ineqarusuttunut tulluuppoq. Init Kangerlummut iluliarujussualimmut isikkiveqarpoq. Kangerluup isiginnaarnerani iluliarsuit assiliarsuartullusooq qalipaataat seqernup qinngorneranit allanngorartinneqartuarput.

Init marluuttarissamik nalaarsaarfeqarlutillu issiavissuaqarput, immikkullu pisatsersugaallutik soorlu TV, kissartuliuut, kaffit tiillu, aammalu makittaat.

Init Umiaq Deluxet kusanartunik kuutsitsivigisartakkanik igalaaminernik iigalinnik uffarfeqarput, uppatinullu immikkut asattarfeqarlutik.

Init ataasiuttarissatut marluuttarissatulluunniit inniminneerneqarsinnaapput. Marluuttarissat siniffimmik ataatsimik angisuumik imaluunniit siniffinnik immikkoortunik marlunnik siniffilerneqarsinnaapput. Umiaq DeLuxet ilaqutariinnut initut inniminneerneqarsinnaapput, inunnut pingasunut sisamanulluunniit (amerlanerpaamik inersimasut marluk meeqqallu marluk).

Umiaq Fjeldværelse - qaqqajunnami ini

Hotel Arcticip inaatai qaqqajunnap tungaanut anisarfillit tallimat akunnittarfimmi nutaanerpaapput. Init immikkut tamarmik aneerasaartarfillit silamut qaarsumut toqqaannaq anisarfeqarput. Igalaarujussuarniillu Qeqertarsuup Tunuata kusanartorsuup tungaanut isikkivik naliitsuuvoq.

Siniffiit nallanngavii nikisissinnaasut marluusut immikkut aquuteqarput, tassanngaaniillu silammut qaqqajunnamut, Kangerlummut iluliarsuarnullu toqqaannaq isiginnaarsinnaavutit. Issiavissuarnit isikkivik aamma taamaappoq. Seqinerlu inngianarpallaarpat igalaaniittoq seqinermut assiaqut appaannassavat.

Ininiipput atisaasivik, allaffik, issiavissuit marluk, nerriveeraq aammalu igalaat saavani issiaartarfik. Aneerasaartarfimmiipput nerrivik issiaviillu marluk.

Uffarfiup kusanartup igalaarsuaniit qaqqamut Qeqertarsuullu Tunuanut isikkivik allanngortinnagu atuinnarsinnaavat, imaluunniit igalaaq saagusinnaavat. Uffarfiup immikkoorutaanut ilaavoq perusuersartarfikkut aqutamik uppatinut asattarfiup ikinneqarsinnaanera, aammalu iPhone aamma Android atorlugit tusarnaarut tarrarsuutiniittoq.

Qaqqajunnami init piffissami maajip aallaqqaataaniit oktobarip naggataanut atorneqartartut nunatta appaa aallaavigalugu kusassagaapput.

Allanik paasisaqarusuppit?

Paasissutissat ininut akunnittarfimmullu tunngasut uani takukkit.