Skip to main content

Kom med på rejsen

Vi har altid brug for motiverede, kompetente og ansvarlige medarbejdere, der er klar til at servicere vores kunder – i hele koncernen.

Uddannelse

På Hotel Arctic uddanner vi kokke, tjenere og receptionister, kontorassistenter samt receptions- og turismeassistenter. Desuden tilbyder vi tre måneders praktikophold til unge, der er i gang med serviceøkonomuddannelsen. Antallet af elever på hotellet varierer mellem otte og tolv.

For at blive optaget på uddannelserne, skal du ansøge Inuili, levnedsmiddelskolen i Narsaq. Først når du er godkendt af Inuili, kan du søge om at få den praktiske del af din uddannelse på Hotel Arctic.

Uddannelse

På Hotel Arctic uddanner vi kokke, tjenere og receptionister, kontorassistenter samt receptions- og turismeassistenter. Desuden tilbyder vi tre måneders praktikophold til unge, der er i gang med serviceøkonomuddannelsen. Antallet af elever på hotellet varierer mellem otte og tolv.

For at blive optaget på uddannelserne, skal du ansøge Inuili, levnedsmiddelskolen i Narsaq. Først når du er godkendt af Inuili, kan du søge om at få den praktiske del af din uddannelse på Hotel Arctic.

Kok

Uddannelsen varer fire år og veksler mellem praktik og fem skoleperioder.  De første tre skoleophold er på Inuili og de sidste to på Food College Aalborg.

Tjener

Uddannelsen varer tre år og fire måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og fire skoleophold på hver 10 uger, de første to på Inuili, de sidste to på Food College Aalborg.

Receptionist

Uddannelsen varer to år og fire måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold, de første to på Inuili, de sidste tre skoleophold af hver 10 ugers varighed på Food College Aalborg.

Receptions- og turismeassistent

Uddannelsen varer to år og seks måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold, dels på Inuili, dels på Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq.

Kontorassistent

Uddannelsen varer fire år og veksler mellem praktik og skoleophold på Niuernermik Ilinniarfik Nuuk eller Qaqortoq. Hotel Arctic tilbyder én uddannelsesplads og ansætter derfor en ny elev hvert fjerde år.